Praktijk voor Klassieke Homeopathie

Paulien van Dommelen

Gironde 12

3831 AB Leusden   

Tel. 033 - 4651476

Tel. spreekuur ma. t/m do. 17.30 - 18.00 uur

Geregistreerd lid NVKH (nr. 03-0265)

Koepel RBZC (licentienr. 170095R)

AGB-code praktijk: 90000586

AGB-code zorgverlener: 90021843

KvK 32150823

 

 

 

 


                                                          

PRIVACYBELEID

 

 

 

 

Dossier

·        Ik houd een papieren dossier bij. Het dossier komt niet in de computer.

·        In het papieren dossier staan uw persoonsgegevens, de klachten waarvoor u komt en de  homeopathische middelen die ik voorschrijf.

·        Het dossier wordt bewaard in een dossierkast en deze wordt op slot gedaan als ik afwezig ben. De dossiers worden zoals bij de wet bepaald minimaal 20 jaar bewaard.

·        Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) dus de inhoud van het dossier behoort mij en u toe en er zijn geen anderen die toegang hebben tot uw gegevens.

 

 

 

Contact met derden

·        Informatie-uitwisseling met derden: denk aan: uw huisarts,  collega-therapeuten, etc. wordt alleen gedaan met uw expliciete toestemming.

·        Waarnemende collega’s tijdens mijn afwezigheid hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens en de homeopathische middelen die ik u heb voorgeschreven.

·        Intercollegiaal overleg gebeurt altijd geanonimiseerd.

·        Een gedeelte van uw persoonsgegevens staat ook op de factuur. Dit zijn de gegevens die door de zorgverzekeraar worden gevraagd, zodat u uw factuur bij de zorgverzekeraar kunt declareren.